Nettikaupankäynti digiaikana

Digitaalisella aikakaudella kaupankäynti on ollut suuressa murroksessa, ja jatkaa  kehitystään sähköisen kaupankäynnin kiristäessä edelleen otettaan. Internet tarjoaa loistavat puitteet myyntikanavana, ollen kustannustehokas ratkaisu omaten hyvän potentiaalin markkina-alueen ja markkinoinnin tehokkuuden suhteen. Verkkokaupankäynti ei tunne rajoja, ja kauppiaan on helppo tavoittaa asiakkaita netin välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. Tuotteiden valmistaja voi näin myydä itse tuotteensa, tai oman alansa spesialisti voi helposti alkaa menestyksekkääksi nettikauppiaaksi myyden hyvin tuntemiaan oman osaamisalueen tuotteita, ollen näin pätevä ja osaava myyjä kyseisille tuotteille.

Nettikaupan perustaminen ei kuitenkaan ole “helppo homma, paljon rahaa” -tyyppinen ratkaisu, vaan vaatii kauppiaalta asiantuntemusta ja hyviä kauppiaan taitoja, kiinnostusta tuotteisiin ja asiakkaisiin, sekä sinnikkyyttä. Nettikaupan kannattavuus ei siis ole itsestään selvää, mutta usein asiallensa omistautuneet ja sinnikkäät verkkomyyjät voivat löytää jalansijansa markkinoilta suhteellisen helposti.

Pääsääntönä sanottakoon, että ensin tulevalla verkkokauppiaalla on oltava tuote johon omaa kiinnostusta tai erityistä tuntemusta, ja vasta sitten verkkokaupparatkaisusta saadaan varmatoimisempi. Unohtamatta tietenkään että asiakas on kuningas, tuotteilla tulee olla kysyntää, markkinoiden ollessa verkkokaupan menestyksen ensisijainen määrittäjä. Verkkokauppiaaksi ei siis välttämättä kannata lähteä, jos ei edes tiedä mitä tuotteita haluaisi nettikaupassa myydä.

Verkkokauppiaan asiantuntemuksen ja myyntitaitojen lisäksi on löydettävä toimivat verkkokaupparatkaisut, jotta verkkokaupasta saadaan asiakaslähtöinen ja kannattava. Verkkokaupan suunnittelu on hyvä aloittaa puhtaalta pöydältä, ja käydä läpi perustettavan verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet. Nettikaupan menestyksestä myyjän ohella vastaa ennen kaikkea markkinat, joten ensimmäinen kysymys on että onko verkkokaupan tuotteille kysyntää ja millainen on tuotteiden kilpailutilanne.

Verkkokauppa on moniosainen kokonaisuus, ja verkkokauppaa perustettaessa kannattaa ensisijaisesti panostaa huolelliseen suunnitteluun ja markkinakartoitukseen. Verkkokauppiaan ammattitaito, taito palvella asiakasta, sekä oikeanlainen asenne ja tahtotila ovat avainasemassa menestyksekkään nettikaupan perustamiseen.

WordPress verkkokauppa-alusta

Kun perusasiat nettikaupan rakenteeseen liittyen on selvillä, on selkeämpi jatkaa verkkokaupan toteutusta ja valita omiin tarpeisiin paras verkkokauppa-alusta. Monista vaihtoehdoista tutustumme yleisesti tunnettuun verkkokaupparatkaisuun, joka on varma ja monipuolinen ratkaisu.

Yksi yleisimmistä, jos ei yleisin valinta on vapaan lähdekoodin WordPress julkaisujärjestelmällä rakennettu verkkokauppa. Maailman yleisin julkaisujärjestelmä taipuu kätevästi verkkokaupaksi tunnetulla ja suositulla WooCommerce verkkokauppalisäosalla, jossa riittää ominaisuuksia melkein mihin vain. WordPressillä pyörii lähes 60% kaikista julkaisujärjestelmällä rakennetuista kotisivuista, ja WooCommerce pyörittää reilua 28% kaikista internetin verkkokaupoista.

WordPress verkkokauppa
WordPressillä tehdään toimivat ja helppokäyttöiset verkkokaupat

WordPress verkkokauppa on kustannustehokas ratkaisu, joka on lähes rajattomasti muokattavissa ja laajennettavissa, ja käykin näin ollen moneen verkkokauppaan kivuttomasti. Suuren suosion saanut WordPress julkaisujärjestelmä on tunnettu käyttäjäystävällisyydestään, sekä tunnetaan helppokäyttöisimpänä julkaisujärjestelmänä. Nettiselaimella toimiva hallintapaneli on selkeä ja kätevästi opittavissa lähes kenelle tahansa. Tuotteiden lisääminen, sekä varaston- ja tilausten hallinta on hyvin toteutettu, eikä juuri aiheuta hämmästelyä.

WooCommercen verkkokauppa-alusta ei periaatteessa tunne rajoituksia tuotteiden määrässä, joten verkkokaupan toteutus onnistuu suuremmallakin tuotemäärällä. WooCommercessa on monipuoliset toimitusvaihtoehdot vakiona, ja toimitusalueita sekä toimitusluokkia voidaan määritellä melko huolettomasti. Verkkokaupan maksujärjestelmäksi voidaan integroida helposti kenen tahansa kotimaisten verkkomaksuvälittäjän maksujärjestelmä ja verkkomaksupainikkeet. WooCommerce verkkokauppaan saadaan myös kielivalinnat erillisellä lisäosalla, jonka avulla verkkokaupasta saadaan kansainväliseen myyntiin soveltuva.

WordPressin ja WooCommercen ollessa erittäin suosittuja vapaan lähdekoodin ohjelmistoja, niiden kehitys jatkuu tasaisen varmasti. Lisäksi näillä ohjelmistoilla verkkokauppaan ei kohdistu juoksevia kuluja, vaan verkkokaupan pyörittäminen onnistuu parhaillaan pelkän webhotellin ja verkko-osoitteen hinnalla.

Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus

Verkkokaupan toteutus kannattaa aloittaa hyvällä suunnitelmalla. Ennen verkkokauppa-alustan valintaa on hyvä käydä läpi verkkokaupan toimintaan liittyvät perusasiat, jotta tiedetään mitä verkkokauppa-alustalta vaaditaan teknisellä tasolla, ja että löydetään tarpeisiin sopiva verkkokauppaohjelmisto. Ennen teknistä toteutusta pääkysymykset kuuluu, että mitä myydään, kenelle myydään ja kuinka myyntitapahtumat käytännön tasolla hoidetaan.

Verkkokaupan perustaminen
Verkkokaupan perustaminen on suunnitelmallinen ja huolellinen prosessi

Seuraaviin kysymyksiin on hyvä perehtyä ennen kuin hyppää verkkokaupan tekniseen toteutukseen. Nämä asiat vaikuttavat ensisijaisesti verkkokauppaohjelman valintaan, jotta voidaan olla varmoja verkkokauppa-alustan soveltuvuudesta nettikaupallesi. On myös hyvä huomioida verkkokaupan laajennus- ja kehitystarpeet tulevaisuudessa, ja löytää verkkokauppaohjelmisto joka jättää tilaa tuotevalikoiman laajentamiselle sekä nettikaupan kehittämiselle.
1. Mitä verkkokaupassa myydään?
Kuinka paljon nettikauppaan tulee tuotteita? Onko tuotemäärään mahdollisesti tulossa laajennusta tulevaisuudessa?

2. Kenelle verkkokaupassa myydään?
Mikä on verkkokaupan myyntialue, eli mitä ovat toimitusmaat ja tarvitaanko verkkokaupalle kielivalinnat ja käännökset?

3. Miten verkkokaupasta myydään?
Millainen maksujärjestelmä kauppaan otetaan, ja kuinka toimitukset käytännössä hoidetaan?

Näiden perusasioiden selvittämisen jälkeen verkkokaupan perustaminen on jo paljon selkeämpi prosessi. Verkkokaupan suunnittelu on vaihe, johon kannattaa panostaa, jotta perusasiat saadaan alusta asti varmalle alustalle ja turhat sudenkuopat vältetään.

Verkkokauppa-alustoja on moneen lähtöön, ja sopivan verkkokauppaohjelman valinta helpottuu tunnettaessa oman kaupan tarpeet, ja omaan tilanteeseen sopimattomat verkkokaupparatkaisut voidaan sulkea pois. Verkkokauppaohjelmistoa valitessa ensimmäisiä kysymyksiä on:

Paljonko verkkokauppaan saa tuotteita?

Saadaanko verkkokauppaohjelmistoon mahdolliset kielivalinnat / kielikäännökset?

Riittääkö toimitustavoissa asetukset kaikille eri toimitusalueille tai maille, sekä tarvittaville toimitusluokille (eri kokoiset ja hintaiset lähetykset)?

Mitä ovat tarvittavat maksuvaihtoehdot, ja kuinka niiden integrointi kauppaan järjestyy?

Kun omat tarpeet on kartoitettu huolellisesti, ja tiedetään mitä etsitään, on helpompi alkaa suunnittelemaan nettikaupan teknistä toteutusta ja löytää omaan käyttöön sopivin ratkaisu.