Miten edulliset kotisivut yritykselle

Yrityksen kotisivut ovat nykyään lähes välttämättömyys suurimmalle osalle yrityksistä. Kotisivuilla tavoitetaan asiakas missä vain ja milloin vain, sekä asiakaspalvelu voidaan ulkoistaa osittain kotisivujen tehtäväksi. Kotisivut yritykselle tulisi olla hyvä sijoitus, eikä ainoastaan kuluerä. Kuinka tähän tavoitteeseen päästään, ja mitä yrityksen kotisivuista kannattaa maksaa?

Kotisivuja voi käyttää monella tavalla, sekä niillä voi toteuttaa monenlaista markkinointia. Kotisivut ovat yrityksen digitaalista markkinointia. Usein yrityksen hankkiessa kotisivuja hinta on suuri kysymysmerkki, koska rahoille halutaan vastinetta. Kannattaako kuitenkaan aina tuijottaa vain hintaa? Ei välttämättä, sillä usein kotisivuihin kannattaa panostaa ja investoida, jos vain suunnittelu ja toteutus on kunnossa. Liikkeelle kuitenkin lähdetään yrityksen tilanteesta ja tarpeista, jonka perusteella suunnitellaan millainen kotisivutoteutus tarvitaan jotta siitä olisi yritykselle tavoiteltua hyötyä.

Kotisivujen suunnittelu ja totetus
Kotisivujen suunnittelu on projektin tärkein vaihe – hyvin suunnitellut kotisivut yritykselle on usein edulliset

Ennen nettisivujen hintaan siirtymistä kannattaa miettiä miksi yritys tarvitsee kotisivut, ja mitä niillä haetaan. Ihmeitä ei tehdä ilmaiseksi, joten suunnitelmalliset ja laadukkaat kotisivut saattavat maksaa enemmän kuin oletettua. Kotisivujen suunnittelu kannattaa aloittaa miettien konkreettisia tavoitteita nettisivuille. Huomionarvoisia kysymyksiä on, täytyykö kotisivujen löytää vierailijoita itsenäisesti vai markkinoidaanko kotisivuja jollain muulla tapaa, tai mitä kotisivuilla yritetään asiakkaalle kertoa. Näitä miettiessä yleensä saa paremman ajatuksen millainen kotisivutoteutus todella olisi yrityksen tarpeisiin sopiva.

Kotisivujen hinta- sekä laatuhaitari on valtava, riippuen millaiset kotisivut tehdään, millaisilla työkaluilla ja kenen toimesta. Hintaan katsomatta edulliset kotisivut yritykselle hinta ovat kustannustehokkailla ratkaisuilla suunnitelmallisesti toteutetut verkkosivut, jotka hyödyttävät yritystä kotisivuilta vaadittujen tavoitteiden kautta. Viivan alle jäävän hinnan sijaan on keskityttävä punnitsemaan erilaisia kotisivutoteutksia, niiden tuomia hyötyjä, sekä toteutuksen kulurakennetta.

Halvat kotisivut ovat aina edullisimmat, mutta eivät välttämättä tuo yritykselle toivottuja tuloksia. Nettisivut yritykselle projekti on hyvä aloittaa harkiten, ja kun tavoitteet on saatu paperille, on aika löytää kotisivuille sopiva tekijä, joka pystyy vastaamaan suunnitelman toteuttamiseen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Halvat kotisivut eivät aina ole parhaat, ja kalliitkin verkkosivut voivat olla edulliset.